Animanga Wiki
Advertisement

Sengoku Yatagarasu (戦国八咫烏, 'Sengoku Yatagarasu'?) è un manga creato da Hirokazu Kobayashi e pubblicato da Shogakukan su Shōnen Sunday‏‎. Consta al momento di 1 volume.

Advertisement