Animanga Wiki
Advertisement

Shōnen Shikku (少年疾駆, 'Shōnen Shikku'?) è un manga creato da Yuuto Tsukuda e pubblicato da Shueisha su Shōnen Jump. Consta in totale di 2 volumi.

Advertisement