Animanga Wiki
Advertisement

XBLADE (クロスブレイド, 'Kurosubureido'?) è un manga creato da Tatsuhiko Ida e Satoshi Shiki pubblicato da Kodansha su Shōnen Sirius. Consta di 11 volumi.

Advertisement