Animanga Wiki
Advertisement

Pracuje z Williamem. Został zachęcony do pozostawienia służby wojskowej na rzecz planu oczyszczenia społeczeństwa. Jest ekspertem od broni palnej, nie ma problemu z celnym trafieniem w daleki cel. Wierzy, że wraz z sprzymierzeńcami uda mu się oczyścić społeczeństwo nawet za cenę własnego życia.

Advertisement